Lifestyle

Iz godine u godinu svjedočimo sve ozbiljnijim posljedicama klimatskih promjena koje uzrokuju značajne materijalne gubitkeODRŽIVI RAZVOJ KAO ODREDNICA POSLOVANJA OSIGURATELJA U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA

Društva za osiguranje primjenjuju čitav niz održivih pristupa unutar svojih poslovnih strategija

Iz godine u godinu svjedočimo sve ozbiljnijim posljedicama klimatskih promjena koje uzrokuju značajne materijalne gubitke te predstavljaju kompleksan fenomen koji ima snažan utjecaj na globalnu ekonomiju, društvo i okoliš. Ekstremni vremenski uvjeti, povećanje temperatura i porast razine mora samo su neki od pokazatelja kako se vremenski obrasci i klimatski sustav ubrzano mijenjaju. Vremenski događaji poput požara, poplava i suša postaju sve učestaliji i sve intenzivniji sa sve značajnijim posljedicama na ljudske živote, domove, infrastrukturu i ekosustave. Ove promjene ne samo da imaju utjecaj na čovjeka i prirodu, već i na različite industrije, uključujući industriju osiguranja koja nastoji podići svijest o održivosti, društvenoj odgovornosti, učinkovitom upravljanju ali i važnosti zaštite okoliša.

Osiguratelji pružaju podršku svojim klijentima u savladavanju izazova koje donose klimatske promjene i prirodne katastrofe kao što su potresi, poplave, oluje, požari i dr., čime omogućuju uspostavljanje financijske stabilnosti kako pojedinaca tako i gospodarstva u cjelini. Kako bi ispunili svoju ulogu u postizanju ciljeva održivog razvoja te kako bi se što kvalitetnije suočili s izazovima uzrokovanim klimatskim promjenama, društva za osiguranje prilikom donošenja odluka o ulaganju u svoje poslovanje implementiraju širok spektar održivih pristupa, pridajući pritom posebnu važnost okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) čimbenicima. Osim što proaktivno doprinose očuvanju planeta Zemlje za buduće generacije, istovremeno šalju snažnu poruku o neophodnosti društvene odgovornosti ali i održivog poslovanja u današnjem svijetu. Svjesni svojega potencijala i uloge u procesu zelene tranzicije, hrvatska društva za osiguranje u potpunosti podržavaju napore Europske unije u području održivosti i zaštite klime.

Porast rizika i troškova povezanih s klimatskim promjenama upućuju na važnost odgovarajuće prevencije budući da je većina ekonomskih gubitaka od prirodnih katastrofa u Europi još uvijek neosigurana, što potvrđuje podatak Europskog nadzornog tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) kako je samo četvrtina gubitaka od katastrofa povezanih s klimom u Europi osigurana. U posljednja četiri desetljeća prirodne su katastrofe, prema procjenama, uzrokovale više od 150 milijardi eura materijalnih gubitaka u Europi. Prema recentnim analizama EIOPA-e, Hrvatska se nalazi na trećem mjestu u Europi po ugroženosti od prirodnih katastrofa jer je penetracija i gustoća osiguranja i dalje zabrinjavajuće niska. Ovi podaci dodatno naglašavaju potrebu za jačanjem preventivnih mjera ali i osigurateljnih mehanizama kako bi se ublažili negativni utjecaji klimatskih promjena na gospodarstvo ali i društvo u cjelini.

FOTO: PROMO

Back to top button