Zdravlje

Glavna poruka ovogodisnjeg Svjetskog dana Aidsa: Prepustimo vodstvo zajednici

„Okončanje HIV/AIDS-a, epidemije virusnog hepatitisa i spolno prenosivih infekcija je moguće, ali za to su potrebni integrirani pristup, interdisciplinarna suradnja i uklanjanje stigme prema oboljelima“

Uz dostupne metode prevencije i liječenja i jaku potporu zajednice, svijet može okončati HIV i AIDS, epidemiju virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija. Ljudi koje žive s HIV-om ili su u riziku od HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija, prva su linija napretka kada je u pitanju borba s ovim bolestima i njihovim posljedicama. Upravo te zajednice i organizacije, članovi šireg zdravstvenog sustava, ne samo da povezuju ljude s javnim zdravstvenim uslugama, već i aktivno sudjeluju u izgradnji povjerenja, iniciraju i uvode inovacije, potiču provedbu politika i usluga te pružatelje usluga na poboljšanja u provedbi.

Važan izazov u djelovanju organizacija civilnog društva koji se ponekad javlja su nedostatak financijskih sredstava, određene političke i regulatorne prepreke, ograničenja kapaciteta i napretka civilnog društva. Također, problemi stigmatizacije i ljudskih prava marginaliziranih zajednica ponekad ometaju jačanje usluga prevencije i liječenja HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti. S rješavanjem tih izazova (ili problema?) te organizacije bi mogle dati  još veći poticaj globalnom odgovoru, pospješujući napredak prema okončanju novih slučajeva HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa B i C i spolno prenosivih infekcija.

Svjetski dan AIDS-a i važnost primjene znanja u očuvanju spolnog i reproduktivnog zdravlja, koji se obilježava 1. prosinca, ove godine ima slogan „Prepustimo vodstvo zajednici“ (engl. Let communities lead), čime se želi naglasiti važnost doprinosa zajednice i civilnog društva u dostizanju globalnih ciljeva okončanja epidemije HIV/AIDS-a te pozvati sve važne sudionike na djelovanje i podržati ih u njihovim nastojanjima.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a je poziv zajednici i organizacijama civilnog društva da ojačaju svoje djelovanje i ostvare svoj puni potencijal u inicijativama i doprinosu okončanju epidemije HIV-a:

  • Organizacije civilnog društva koje okupljaju osobe koje žive s HIV-om ili koje su pod većim rizikom spolno prenosivih bolesti trebaju sudjelovati u svim javnim planovima i programima vezanim uz prevenciju i suzbijanje HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti – “Ništa o nama bez nas.”
  • Organizacijama civilnog društva se treba osigurati dostatna financijska sredstva kako bi im se omogućilo kontinuirano djelovanje. “Ne okončati HIV/AIDS, epidemiju virusnog hepatitisa i spolno prenosivih infekcija je skuplje od njihovog okončanja.”
  • Potreban je poticajni zakonodavni okvir koji olakšava djelovanje organizacija u pružanju usluga vezanih uz prevenciju infekcije HIV-om  i zaštitu spolnog zdravlja, poput provedbe probirnih testiranja u zajednici, osigurava sudjelovanje civilnog društva i štiti ljudska prava svih, uključujući marginalizirane zajednice, kako bi se unaprijedile intervencije sprječavanja infekcije HIV-om. “Uklonite zakone koji štete, stvorite zakone koji osnažuju.”

Organizacije koje okupljaju zajednicu ove će godine obilježiti Svjetski dan AIDS-a diljem svijeta kroz razna događanja i kampanje. U Hrvatskoj jedna od tih organizacije je Hrvatska Udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) koja već 24 godine ustrajno radi u području prevencije HIV-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija. HUHIV djeluje kao nadogradnja zdravstvenog sustava u onim segmentima koje zdravstveni sustav ne može potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnozdravstvenih ciljeva. Udruga je posvećena izgradnji modela kontinuuma skrbi koji povezuje razne relevantne usluge i olakšava pristup uslugama podrške, testiranja, skrbi i liječenja, uklanjanju zakonskih i regulatornih prepreka za uspješno javnozdravstveno upravljanje HIV-om, virusnim hepatitisima i spolno prenosivim infekcijama. Jedan od stalnih prioriteta je doprinos poboljšanju zdravlja i socijalnih ishoda za populaciju koja je u većem riziku za zarazu  ili zahvaćena HIV-om, virusnim hepatitisima ili spolno prenosivim bolestima, putem poboljšanja zdravstvene pismenosti, doprinosa prevenciji, testiranju, liječenju i upravljanju zdravljem te smanjenje stigme i diskriminacije.

„Okončanje HIV/AIDS-a, epidemije virusnog hepatitisa i smanjenje spolno prenosivih infekcija je moguće, no kako bi došlo do toga svi trebamo raditi na tome, moramo omogućiti poboljšanje edukacije o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, primijeniti znanja i zaštitna ponašanja, omogućiti dostupnije testiranje te trebamo raditi na smanjenu stigme oko HIV-a, AIDS-a i spolnog zdravlja. Stoga pozivamo sve institucije, javnozdravstvene i druge zdravstvene djelatnike, predstavnike medija te tvrtke i građane na doprinos aktivnostima u svrhu smanjenja stigme i širenja znanja. Mi smo otvoreni za suradnju i spremni na dijalog sa svima“ – izjavio je Tomislav Beganović, predsjednik udruge HUHIV.

Sve aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a pratite na:

HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

HUHIV (@volimzdravlje) • Instagram photos and videos

Kontaktirajte Udrugu HUHIV direktno na info@huhiv.hr

FOTO: PROMO

Back to top button