Zanimljivosti

Bijela knjiga donosi uvid i savjete u to kako PlanaRadar omogućuje izbjegavanje prekoračenja ugovorenih rokova

PlanRadar, vodeća europska platforma za digitalnu dokumentaciju i komunikaciju u građevinskoj industriji te tržištu nekretnina, objavio je Bijelu knjigu pod nazivom Upravljanje zahtjevima projekta s PlanRadarom. Bijela knjiga donosi uvid i savjete u to kako PlanaRadar omogućuje izbjegavanje prekoračenja ugovorenih rokova te s njim povezane troškove i probleme zahvaljujući inteligentnom upravljanju zahtjevima građevinskih projekta.

Klijenti (investitori), voditelji projekata, projektanti, konzultanti, izvođači i podizvođači ključni su dionici u građevinskoj industriji i svi oni nastoje ostvariti ciljeve. Međutim, unutar te industrije često nastaju konfliktni odnosi između interesnih sudionika kao rezultat različitih očekivanja i nesporazuma u komunikaciji. Njihov se utjecaj u velikoj mjeri može smanjiti primjenom odgovarajućih znanja, vještina, napredne tehnologije i inovacija te se upravo iz tog razloga najveći naglasak stavlja na upravljanje zahtjevima projekta kojim se rješavaju zahtjevi za promjenama, reklamacije, ili sporovi koji se pojavljuju tijekom izvođenja građevinskih projekata. To se odnosi na identifikaciju, dokumentiranje, analizu i rješavanje svih vrsta zahtjeva koji utječu na obuhvat, troškove, dinamiku izvođenja radova ili druge aspekte projekta.

Reklamacije u građevinskim projektima često nastaju zbog nepotpune projektne dokumentacije, izbora izvođača temeljenog na najnižoj cijeni umjesto na kvalifikacijama, velikog broja izmjena projektne dokumentacije, nedostatka kvalificirane radne snage i nepravilnog vođenja rasporeda projektnih aktivnosti te loše komunikacije između dionika projekta. Jasno definiran opseg, precizna podjela uloga i odgovornosti te upravljanje projektom rizika pomoći će smanjiti rizik od pojave reklamacija, koje su najčešće povezane s probijanjem ugovorenih rokova.

Većina građevinskih zahtjeva, odnosno reklamacija, odnosi se na kašnjenje radova u odnosu na definirani dinamički plan projekta. Istraživanja su pokazala kako se 70% projekata u prosjeku suočava s kašnjenjima koja produžuju trajanje projekta za od 10% do 30%. Osim kašnjenja radova, ostali konflikti među projektnim sudionicima najčešće nastaju zbog lošeg planiranja projekta, promjena u obujmu i obuhvatu projekta i drugih grešaka i propusta tijekom gradnje.

U Hrvatskoj, prema podacima Hrvatske gospodarske komore, u proteklih su se deset godina pri Stalnom arbitražnom sudištu većinom odvijali veliki građevinski, investicijski sporovi, čak 40% od ukupnog broja sporova. Unatoč brojnim istraživanjima koja proučavaju upravljanje zahtjevima projekta, stalni porast sporova sugerira da trenutačne metode nisu vrlo učinkovite za ispunjavanje zahtjeva industrije. Stoga su investitori, voditelji projekata i inženjeri prepoznali potrebu i nužnost za prelaskom iz tradicionalnih procesa upravljanja zahtjevima u digitalno okruženje. PlanRadar je SaaS rješenje (Software-as-a-Service) za građevinsku industriju i sektor nekretnina, temeljenome na oblaku koje pomaže osigurati kvalitetu projekata, povećati produktivnost i digitalno umrežiti projekte sudionike. Također, omogućuje učinkovito upravljanje zahtjevima projekta putem digitalne platforme na nekoliko načina:

  • Rano otkrivanje problema i smanjenje rizika u projektu : PlanRadar omogućuje rano otkrivanje problema i promjena u projektu. Zahvaljujući mobilnoj komunikaciji na gradilištu svi sudionici svaki dan znaju koji se radovi moraju izvršiti. U sklopu aplikacije dostupni su razgovori i tzv. push notifikacije, za povezivanje članova tima na gradilištu i u uredima kako bi se na vrijeme otkrili izazovi i donijele pravovremene odluke za postupanje.
  • Upravljanje projektnom dokumentacijom: softver omogućuje digitalno praćenje svih dokumenata povezanih s projektom, uključujući promjene u opsegu rada, financijske izvještaje, raspored aktivnosti i ostale relevantne dokumente. Velika prednost PlanRadara je mogućnost praćenja mogućih pogrešaka u izvođenju radova i svih detalja koji se u projektu javljaju. Sveobuhvatna baza podataka o aktivnostima i izvješća u slučaju odštetnih zahtjeva odmah su dostupna, a sve građevinske aktivnosti označene su u 2D nacrtima ili BIM modelima.
  • Upravljanje dinamičkim planom projekta: PlanRadar omogućuje praćenje stvarnih vremenskih tijekova u usporedbi s planiranim rokovima. To pomaže u identificiranju kašnjenja i njihovih uzroka te omogućuje rano djelovanje kako bi se spriječili dodatni problemi.
  • Upravljanje resursima: PlanRadar pruža pregled resursa koji su alocirani projektu. To pomaže u praćenju troškova i identificiranju potencijalnih problema s nedostatkom ili nerazmjernim resursima.
  • Prezentacija i komunikacija: PlanRadar olakšava komunikaciju između svih dionika projekta putem jednostavne platforme za razmjenu informacija i komentare. Govorne poruke, fotografije, videozapisi, tekstualne poruke i povijest komunikacije pohranjeni su na jednoj platformi.
  • Utjecaj na projekt: alat također može pomoći u praćenju utjecaja promjena i problema na projekt, što omogućuje bolje donošenje odluka i optimizaciju upravljanja projektom.

Sve navedene mogućnosti ključne su značajke upravljanja zahtjevima projekta koje osiguravaju pravovremeno generiranje i odobrenje promjena, integraciju različitih projektnih dokumenata, brzu isporuku crteža, obavljanje rutinske inspekcije i osiguranje kontrole kvalitete projekta. Suvremeni napredak tehnologije, uz odgovarajuće razvojne vještine, značajno utječe na ublažavanje ozbiljnih problema izazvanih nerazumijevanjem i konfliktima među interesnim sudionicima svakog građevinskog projekta.

Više uvida iz PlanRadarove e-knjige, Upravljanje zahtjevima projekta s PlanRadarom, možete pronaći ovdje.

O tvrtki PlanRadar

PlanRadar je nagrađivano Software as service (SaaS) rješenje za digitalnu dokumentaciju i komunikaciju u građevinskoj industriji i tržištu nekretnina. Djeluje diljem svijeta na više od 75 tržišta. PlanRadar digitalizira sve dnevne procese i komunikaciju, povezujući sve dionike građevinskih i nekretninskih projekata, pružajući pristup vrijednim podacima u stvarnom vremenu, omogućujući timovima povećanje kvalitete, smanjenje troškova i bržu realizaciju posla. Platforma jednostavna za korištenje dodaje vrijednost tijekom životnog ciklusa zgrade, za sve uključeno osoblje, od izvođača i inženjera do vlasnika nekretnina i upravitelja, s fleksibilnim mogućnostima za tvrtke svih veličina. Više od 120.000 stručnjaka već koristi PlanRadar za praćenje, povezivanje i rješavanje problema na lokaciji i izvan nje. Jednostavna za pristup i korištenje, platforma je trenutno dostupna na više od 20 jezika i može se koristiti na svim IOS, Windows i Android uređajima. Sa sjedištem u Beču, PlanRadar ima 16 ureda diljem svijeta.

Kontakt: info@planradar.com

Web stranica:www.planradar.com

FOTO: PROMO


Back to top button